Loading...

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Τελευταία ενημέρωση 24 Ιανουαρίου 2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ
 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
 3. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ
 4. ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ
 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
 6. ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ
 7. ΑΚΥΡΩΣΗ
 8. ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
 9. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
 10. ΑΔΕΙΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ
 11. ΥΠΟΒΟΛΕΣ
 12. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η.Π.Α
 13. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
 14. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
 15. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ
 16. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
 17. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΣ
 18. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
 19. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
 20. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ
 21. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ
 22. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
 23. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΤΗ
 24. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
 25. ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ
 26. ΔΙΑΦΟΡΑ
 27. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

Αυτοί οι Όροι Χρήσης αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ εσάς, είτε προσωπικά είτε για λογαριασμό μιας οντότητας («εσείς») και του Παναγιώτη Κωνσταντινίδη & Σία Ε.Ε. («Εταιρεία», «εμείς», «εμείς» ή «μας» ), σχετικά με την πρόσβασή σας και τη χρήση του Ιστότοπου https://evenly.care καθώς και οποιασδήποτε άλλης φόρμας πολυμέσων, καναλιού μέσων, Ιστότοπου για κινητά ή εφαρμογής για κινητά που σχετίζονται ή συνδέονται με άλλον τρόπο με αυτόν (συλλογικά, ο «Ιστότοπος»). Είμαστε εγγεγραμμένοι στην Ελλάδα και έχουμε την έδρα μας στην Πίνδου 53, Θεσσαλονίκη, 57009. Ο ΑΦΜ μας είναι EL999719545. Με την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο, συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε από όλους τους Όρους Χρήσης. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ.

Συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις ή έγγραφα που ενδέχεται να αναρτώνται στον Ιστότοπο κατά καιρούς ενσωματώνονται ρητά στο παρόν με παραπομπή. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να κάνουμε αλλαγές ή τροποποιήσεις στους παρόντες Όρους Χρήσης κατά καιρούς. Θα σας ειδοποιούμε για τυχόν αλλαγές ενημερώνοντας την ημερομηνία στο «Τελευταία ενημέρωση» των παρόντων Όρων Χρήσης. Με τη χρήση του Ιστότοπου, παραιτείστε από κάθε δικαίωμα να λαμβάνετε συγκεκριμένη ειδοποίηση για κάθε τέτοια αλλαγή. Βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε τους ισχύοντες Όρους κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας, ώστε να ενημερώνεστε για τους ισχύοντες Όρους. Θα υπόκειστε, και θα θεωρείται ότι έχετε λάβει γνώση και ότι έχετε αποδεχτεί τις αλλαγές σε τυχόν αναθεωρημένους Όρους Χρήσης από τη συνέχιση της χρήσης του Ιστότοπου μετά την ημερομηνία δημοσίευσης των εκάστοτε αναθεωρημένων Όρων Χρήσης.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο δεν προορίζονται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή χώρα όπου αυτή η διανομή ή χρήση θα ήταν αντίθετη με τον νόμο ή τον κανονισμό ή που θα μας έθετε σε οποιαδήποτε απαίτηση εγγραφής εντός αυτής της δικαιοδοσίας ή χώρας. Αντίστοιχα, τα άτομα που επιλέγουν να έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο από άλλες τοποθεσίες το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους, εάν και στον βαθμό που ισχύουν τοπικοί νόμοι.

Ο Ιστότοπος προορίζεται για χρήστες που είναι τουλάχιστον 18 ετών. Άτομα κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ή να εγγράφονται στον Ιστότοπο.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, ο Ιστότοπος αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία μας και όλος ο πηγαίος κώδικας, οι βάσεις δεδομένων, η λειτουργικότητα, το λογισμικό, τα σχέδια ιστοτόπων, ο ήχος, το βίντεο, το κείμενο, οι φωτογραφίες και τα γραφικά στον Ιστότοπο (συλλογικά, το "Περιεχόμενο") και τα εμπορικά σήματα, η υπηρεσία τα σήματα και τα λογότυπα που περιέχονται σε αυτά (συλλογικά, τα "Σήματα") ανήκουν ή ελέγχονται από εμάς ή έχουν άδεια χρήσης σε εμάς και προστατεύονται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων και διάφορα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και νόμους περί αθέμιτου ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξένων δικαιοδοσιών και διεθνών συμβάσεων. Το Περιεχόμενο και τα Σήματα παρέχονται στον Ιστότοπο ΩΣ ΕΧΟΥΝ μόνο για δική σας ενημέρωση και προσωπική χρήση. Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης, κανένα μέρος του Ιστότοπου και κανένα περιεχόμενο ή σήματα δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν, να αναπαραχθούν, να συγκεντρωθούν, να αναδημοσιευτούν, να μεταφορτωθούν, να δημοσιευτούν, να προβληθούν δημόσια, να κωδικοποιηθούν, να μεταφραστούν, να μεταδοθούν, να διανεμηθούν, να πωληθούν, να αδειοδοτηθούν ή άλλως να εκμεταλλευτούν για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς προηγούμενη ρητή, γραπτή μας άδεια.

Υπό την προϋπόθεση ότι δικαιούστε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο, σας χορηγείται περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ιστότοπου και λήψης ή εκτύπωσης αντιγράφου οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου στο οποίο έχετε αποκτήσει σωστά πρόσβαση, αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα που δεν σας παραχωρούνται ρητά στον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο και τα Σήματα.

3. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

 1. όλες οι πληροφορίες εγγραφής που υποβάλλετε είναι αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις.
 2. θα διατηρήσετε την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών και θα ενημερώσετε αμέσως αυτές τις πληροφορίες εγγραφής, όπως απαιτείται,
 3. έχετε τη νομική ικανότητα και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους Χρήσης.
 4. δεν είστε ανήλικος στη δικαιοδοσία στην οποία διαμένετε·
 5. δεν θα έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο μέσω αυτοματοποιημένων ή μη ανθρώπινων μέσων, είτε μέσω bot, σεναρίου ή άλλου τρόπου.
 6. δεν θα χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό και
 7. η χρήση του Ιστότοπου από εσάς δεν θα παραβιάζει κανέναν ισχύοντα νόμο ή κανονισμό.

Εάν παρέχετε οποιαδήποτε πληροφορία που είναι αναληθής, ανακριβής, μη τρέχουσα ή ελλιπής, έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τον λογαριασμό σας και να αρνηθούμε οποιαδήποτε ή/ και όλη την τρέχουσα ή μελλοντική χρήση του Ιστότοπου (ή οποιουδήποτε τμήματος αυτού).

4. ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ

Μπορεί να σας ζητηθεί να εγγραφείτε στον Ιστότοπο. Συμφωνείτε να διατηρήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας εμπιστευτικό και είστε υπεύθυνοι για όλη τη χρήση του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασής σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε, να διεκδικήσουμε εκ νέου ή να αλλάξουμε ένα όνομα χρήστη που επιλέγετε, εάν κρίνουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ότι αυτό το όνομα χρήστη είναι ακατάλληλο, άσεμνο ή άλλως απαράδεκτο.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Δεχόμαστε τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής:

 • Visa
 • Mastercard
 • American Express
 • Discover
 • PayPal
 • Τραπεζική μεταφορά

Μπορεί να σας ζητηθεί να αγοράσετε ή να πληρώσετε ένα τέλος για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες από τις υπηρεσίες μας. Συμφωνείτε να παρέχετε τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες αγοράς και λογαριασμού για όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του Ιστότοπου. Συμφωνείτε, επίσης, να ενημερώσετε αμέσως τα στοιχεία λογαριασμού και πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης email, του τρόπου πληρωμής και της ημερομηνίας λήξης της κάρτας πληρωμής, ώστε να μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας όπως απαιτείται. Σας χρεώνουμε μέσω ενός διαδικτυακού λογαριασμού χρέωσης για αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του Ιστότοπου. Ο φόρος επί των πωλήσεων θα προστεθεί στην τιμή των αγορών όπως κρίνεται απαραίτητο από εμάς. Μπορούμε να αλλάξουμε τις τιμές ανά πάσα στιγμή. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ.

Συμφωνείτε να πληρώσετε όλες τις χρεώσεις ή προμήθειες στις τιμές που ίσχυαν τότε για τις αγορές σας και μας εξουσιοδοτείτε να χρεώσουμε τον πάροχο πληρωμών που έχετε επιλέξει για τυχόν τέτοια ποσά κατά την πραγματοποίηση της αγοράς σας. Εάν η αγορά σας υπόκειται σε επαναλαμβανόμενες χρεώσεις, τότε συναινείτε να χρεώνουμε τον τρόπο πληρωμής σας σε επαναλαμβανόμενη βάση χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκρισή σας για κάθε επαναλαμβανόμενη χρέωση, μέχρι να μας ενημερώσετε για την ακύρωσή της.

Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη ή λάθη στην τιμολόγηση, ακόμα κι αν έχουμε ήδη ζητήσει ή λάβει πληρωμή. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία μέσω του Ιστότοπου.

6. ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ

Προσφέρουμε μία δωρεάν δοκιμή 14 ημερών σε νέους χρήστες που εγγράφονται στον Ιστότοπο. Ο λογαριασμός δεν θα χρεωθεί και η συνδρομή θα ανασταλεί μέχρι να αναβαθμιστεί σε πληρωμένη έκδοση στο τέλος της δωρεάν δοκιμής.

7. ΑΚΥΡΩΣΗ

Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας ανά πάσα στιγμή κάνοντας είσοδο στον λογαριασμό σας ή επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω. Η ακύρωσή σας θα τεθεί σε ισχύ στο τέλος της τρέχουσας περιόδου επί πληρωμή.

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τις υπηρεσίες μας, στείλτε μας email στο support@evenly.care ή καλέστε μας στο (+30)2110130300.

8. ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο διατίθεται. Ο Ιστότοπος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με οποιεσδήποτε εμπορικές προσπάθειες εκτός από αυτές που υποστηρίζονται ή εγκρίνονται συγκεκριμένα από εμάς.

Ως χρήστης του Ιστότοπου, συμφωνείτε να μην:

 • Κάνετε συστηματική ανάκτηση δεδομένων ή άλλου περιεχομένου από τον Ιστότοπο για τη δημιουργία ή τη σύνταξη, άμεσα ή έμμεσα, συλλογής, βάσης δεδομένων ή καταλόγου χωρίς γραπτή άδεια από εμάς.
 • Ξεγελάσετε, εξαπατήστε ή παραπλανήστε εμάς και άλλους χρήστες, ειδικά σε προσπάθεια να μάθετε ευαίσθητες πληροφορίες λογαριασμού, όπως κωδικούς πρόσβασης χρηστών.
 • Πραγματοποιήσετε παράκαμψη, απενεργοποίηση ή παρεμβολή με άλλο τρόπο σε λειτουργίες του Ιστότοπου που σχετίζονται με την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων λειτουργιών που εμποδίζουν ή περιορίζουν τη χρήση ή την αντιγραφή οποιουδήποτε Περιεχομένου ή επιβάλλουν περιορισμούς στη χρήση του Ιστότοπου ή/και του Περιεχομένου που περιέχεται σε αυτόν.
 • Κάνετε ενέργειες που υποτιμούν, αμαυρώνουν ή βλάπτουν με άλλο τρόπο, κατά τη γνώμη μας, εμάς ή/και τον Ιστότοπο.
 • Χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε πληροφορία που λαμβάνεται από τον Ιστότοπο με σκοπό την παρενόχληση, την κατάχρηση ή τη βλάβη άλλου ατόμου.
 • Κάνετε ακατάλληλη χρήση των υπηρεσιών υποστήριξής μας ή υποβάλετε ψευδείς αναφορές κατάχρησης ή ανάρμοστης συμπεριφοράς.
 • Χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο με τρόπο που δεν συνάδει με τυχόν ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.
 • Συμμετέχετε σε μη εξουσιοδοτημένη πλαισίωση ή σύνδεση με τον Ιστότοπο.
 • Πραγματοποιήσετε μεταφόρτωση ή μετάδοση (ή προσπάθεια μεταφόρτωσης ή μετάδοσης) ιών, δούρειων ίππων ή άλλου υλικού, συμπεριλαμβανομένης της υπερβολικής χρήσης κεφαλαίων γραμμάτων και ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (συνεχής ανάρτηση επαναλαμβανόμενου κειμένου), που να παρεμποδίζει την αδιάλειπτη χρήση και απόλαυση του Ιστότοπου από οποιοδήποτε μέρος ή τροποποιεί, αλλοιώνει, διακόπτει, αλλάζει ή παρεμβαίνει στη χρήση, τις λειτουργίες ή τη συντήρηση του Ιστότοπου.
 • Συμμετέχετε σε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη χρήση του συστήματος, όπως η χρήση σεναρίων για την αποστολή σχολίων ή μηνυμάτων ή η χρήση οποιασδήποτε εξόρυξης δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων.
 • Διαγράψετε τη σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας από οποιοδήποτε Περιεχόμενο.
 • Επιχειρήσετε προσπάθεια πλαστοπροσωπίας άλλου χρήστη ή προσώπου ή χρήση του ονόματος άλλου χρήστη.
 • Κάνετε μεταφόρτωση ή μετάδοση (ή προσπάθεια μεταφόρτωσης ή μετάδοσης) οποιουδήποτε υλικού που λειτουργεί ως παθητικός ή ενεργός μηχανισμός συλλογής ή μετάδοσης πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σαφών μορφών ανταλλαγής γραφικών ("gif"), εικονοστοιχείων 1×1, σφαλμάτων ιστού, cookies ή άλλες παρόμοιες συσκευές (μερικές φορές αναφέρονται ως «λογισμικό κατασκοπίας» ή «μηχανισμοί παθητικής συλλογής» ή «pcms»).
 • Παρέμβετε, διακόψετε ή δημαιουργήσετε αδικαιολόγητη επιβάρυνση στον Ιστότοπο ή στα δίκτυα ή τις υπηρεσίες που συνδέονται με αυτόν.
 • Παρενοχλείτε, ενοχλείτε, εκφοβίζετε ή απειλείτε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους ή τους αντιπροσώπους μας που ασχολούνται με την παροχή οποιουδήποτε τμήματος του Ιστότοπου σε εσάς.
 • Προσπαθήσετε να παρακάμψετε τυχόν μέτρα του Ιστότοπου που αποσκοπούν στην αποτροπή ή τον περιορισμό της πρόσβασης στον Ιστότοπο ή σε οποιοδήποτε τμήμα του Ιστότοπου.
 • Αντιγράψετε ή προσαρμόσετε το λογισμικό του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά Flash, PHP, HTML, JavaScript ή άλλου κώδικα.
 • Αποκρυπτογραφήσετε, απομεταγλωττίσετε, αποσυναρμολογήσετε ή αναθεωρήσετε οποιοδήποτε λογισμικό που περιλαμβάνει ή με οποιονδήποτε τρόπο αποτελεί μέρος του Ιστότοπου.
 • Εκτός εάν είναι αποτέλεσμα τυπικής χρήσης μηχανής αναζήτησης ή προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο, χρησιμοποιήσετε, εκκινήσετε, αναπτύξετε ή διανείμετε οποιοδήποτε αυτοματοποιημένο σύστημα, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό, οποιουδήποτε spider, ρομπότ, cheat utility, scraper ή offline reader που έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο, ή χρησιμοποιώντας ή εκκινώντας οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο σενάριο ή άλλο λογισμικό.
 • Χρησιμοποιήσετε έναν πράκτορα αγορών για να κάνετε αγορές στον Ιστότοπο.
 • Πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής ονομάτων χρηστών και/ή διευθύνσεων email χρηστών με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα με σκοπό την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη δημιουργία λογαριασμών χρηστών με αυτοματοποιημένα μέσα ή με ψευδή προσχήματα.
 • Χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο ως μέρος οποιασδήποτε προσπάθειας να ανταγωνιστείτε μαζί μας ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο ή/και το Περιεχόμενο για οποιαδήποτε προσπάθεια ή εμπορική επιχείρηση που δημιουργεί έσοδα.
 • Χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα για να διαφημίσετε ή να προσφέρετε για πώληση αγαθά και υπηρεσίες.
 • Πουλήσετε ή μεταφέρετε με άλλον τρόπο το προφίλ σας.

9. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο Ιστότοπος δεν παρέχει στους χρήστες το δικαίωμα να υποβάλλουν ή να δημοσιεύουν περιεχόμενο. Ενδέχεται να σας παρέχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσετε, να υποβάλετε, να δημοσιεύσετε, να εμφανίσετε, να μεταδώσετε, να εκτελέσετε, να δημοσιεύσετε, να διανείμετε ή να μεταδώσετε περιεχόμενο και υλικό σε εμάς ή στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κειμένου, γραπτών, βίντεο, ήχου, φωτογραφιών , γραφικά, σχόλια, προτάσεις ή προσωπικές πληροφορίες ή άλλο υλικό (συλλογικά, "Συμφορές"). Οι συνεισφορές μπορεί να είναι ορατές από άλλους χρήστες του Ιστότοπου και μέσω ιστοτόπων τρίτων. Ως εκ τούτου, τυχόν Συνεισφορές που μεταδίδετε ενδέχεται να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου του Ιστότοπου.

Όταν δημιουργείτε ή καθιστάτε διαθέσιμες οποιεσδήποτε Συνεισφορές, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

 • Η δημιουργία, διανομή, μετάδοση, δημόσια προβολή ή απόδοση και η πρόσβαση, λήψη ή αντιγραφή των Συνεισφορών σας δεν παραβιάζουν και δεν θα παραβιάζουν τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των πνευματικών δικαιωμάτων, ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, εμπορικού μυστικού ή ηθικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.
 • Είστε ο δημιουργός και κάτοχος ή έχετε τις απαραίτητες άδειες, δικαιώματα, συναινέσεις, εκδόσεις και άδειες χρήσης και εξουσιοδότησης για εμάς, τον Ιστότοπο και άλλους χρήστες του Ιστότοπου να χρησιμοποιήσουμε τις Συνεισφορές σας με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται από τον Ιστότοπο και αυτούς Οροι Χρήσης.
 • Έχετε τη γραπτή συγκατάθεση ή/και την άδεια κάθε ατόμου που μπορεί να ταυτοποιηθεί στις Συνεισφορές σας να χρησιμοποιήσετε το όνομα ή την ομοιότητα κάθε τέτοιου αναγνωρίσιμου ατόμου, για να επιτρέπεται η συμπερίληψη και χρήση των συνεισφορών σας με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται από τον Ιστότοπο και αυτούς τους Όρους Χρήσης.
 • Οι Συνεισφορές σας δεν είναι ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές.
 • Οι Συνεισφορές σας δεν είναι ανεπιθύμητες ή μη εξουσιοδοτημένες διαφημίσεις, διαφημιστικό υλικό, πυραμιδικά συστήματα, αλυσιδωτές επιστολές, ανεπιθύμητα μηνύματα, μαζικές αποστολές ή άλλες μορφές προσκλήσεων.
 • Οι Συνεισφορές σας δεν είναι άσεμνες, πρόστυχες, βρώμικες, βίαιες, παρενοχλητικές, συκοφαντικές ή άλλως μη αποδεκτές (όπως καθορίζονται από εμάς).
 • Οι Συνεισφορές σας δεν γελοιοποιούν, χλευάζουν, υποτιμούν, εκφοβίζουν ή κακοποιούν κανέναν.
 • Οι Συνεισφορές σας δεν χρησιμοποιούνται για παρενόχληση ή απειλή (με τη νομική έννοια αυτών των όρων) οποιουδήποτε άλλου προσώπου και για την προώθηση της βίας εναντίον συγκεκριμένου ατόμου ή κατηγορίας ανθρώπων.
 • Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν κανέναν ισχύοντα νόμο, κανονισμό ή κανόνα.
 • Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν το απόρρητο ή τα δικαιώματα δημοσιότητας οποιουδήποτε τρίτου μέρους.
 • Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν καμία ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την παιδική πορνογραφία ή με άλλο τρόπο που αποσκοπεί στην προστασία της υγείας ή της ευημερίας των ανηλίκων.
 • Οι Συνεισφορές σας δεν περιλαμβάνουν προσβλητικά σχόλια που σχετίζονται με τη φυλή, την εθνική καταγωγή, το φύλο, τις σεξουαλικές προτιμήσεις ή τη σωματική αναπηρία.
 • Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν με άλλο τρόπο ούτε συνδέονται με υλικό που παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων Χρήσης ή οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο ή κανονισμό.

Οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπου κατά παράβαση των προαναφερθέντων παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης και μπορεί να οδηγήσει, μεταξύ άλλων, σε τερματισμό ή αναστολή των δικαιωμάτων σας για χρήση του Ιστότοπου.

10. ΑΔΕΙΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ

Συμφωνείτε ότι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων που παρέχετε σύμφωνα με τους όρους της Δήλωσης Απορρήτου και τις επιλογές σας (συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων).

Υποβάλλοντας προτάσεις ή άλλα σχόλια σχετικά με τον Ιστότοπο, συμφωνείτε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να μοιραστούμε αυτά τα σχόλια για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς αποζημίωση προς εσάς.

Δεν διεκδικούμε καμία ιδιοκτησία επί των Συνεισφορών σας. Διατηρείτε την πλήρη ιδιοκτησία όλων των Συνεισφορών σας και τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα που σχετίζονται με τις Συνεισφορές σας. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν δηλώσεις ή παραστάσεις στις Συνεισφορές σας που παρέχονται από εσάς σε οποιαδήποτε περιοχή στον Ιστότοπο. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις Συνεισφορές σας στον Ιστότοπο και συμφωνείτε ρητά ότι μας απαλλάσσετε από κάθε ευθύνη και απέχετε από οποιαδήποτε νομική ενέργεια εναντίον μας σχετικά με τις Συνεισφορές σας.

11. ΥΠΟΒΟΛΕΣ

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι τυχόν ερωτήσεις, προτάσεις, ιδέες, σχόλια ή άλλες πληροφορίες σχετικά με τον Ιστότοπο ("Υποβολές") που παρέχονται από εσάς σε εμάς δεν είναι εμπιστευτικές και θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία μας. Θα κατέχουμε αποκλειστικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και θα δικαιούμαστε απεριόριστη χρήση και διάδοση αυτών των Υποβολών για οποιονδήποτε νόμιμο σκοπό, εμπορικό ή άλλο, χωρίς αναγνώριση ή αποζημίωση προς εσάς. Με το παρόν, παραιτείστε από κάθε ηθικό δικαίωμα σε οποιεσδήποτε τέτοιες Υποβολές και εγγυάστε ότι οποιεσδήποτε τέτοιες Υποβολές είναι πρωτότυπες, δικές σας ή ότι έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε τέτοιες Υποβολές. Συμφωνείτε ότι δεν θα υπάρξει προσφυγή εναντίον μας για οποιαδήποτε εικαζόμενη ή πραγματική παραβίαση ή κατάχρηση οποιουδήποτε ιδιοκτησιακού δικαιώματος των Υποβολών σας.

12. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η.Π.Α

Οι υπηρεσίες μας είναι "εμπορικά είδη", όπως ορίζονται στον Ομοσπονδιακό Κανονισμό Αποκτήσεων ("FAR") 2.101. Εάν οι υπηρεσίες μας έχουν αποκτηθεί από ή για λογαριασμό οποιασδήποτε υπηρεσίας που δεν ανήκει στο Υπουργείο Άμυνας ("DOD"), οι υπηρεσίες μας υπόκεινται στους όρους των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών σύμφωνα με το FAR 12.212 (για το λογισμικό υπολογιστών) και το FAR 12.211 (για τα τεχνικά δεδομένα). Εάν οι υπηρεσίες μας έχουν αποκτηθεί από ή για λογαριασμό οποιασδήποτε υπηρεσίας εντός του Υπουργείου Άμυνας, οι υπηρεσίες μας υπόκεινται στους όρους των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών σύμφωνα με τον Κανονισμό Αμυντικών Ομοσπονδιακών Αποκτήσεων ("DFARS") 227.7202-3. Επιπλέον, ο DFARS 252.227-7015 ισχύει για τα τεχνικά δεδομένα που αποκτώνται από το Υπουργείο Άμυνας. Η παρούσα ρήτρα δικαιωμάτων της κυβέρνησης των ΗΠΑ αντικαθιστά και αντικαθιστά οποιαδήποτε άλλη ρήτρα ή διάταξη FAR, DFARS ή άλλη ρήτρα ή διάταξη που αφορά τα δικαιώματα της κυβέρνησης σε λογισμικό υπολογιστών ή τεχνικά δεδομένα στο πλαίσιο των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών.

13. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να:

 1. παρακολουθούμε τον Ιστότοπο για παραβιάσεις αυτών των Όρων Χρήσης.
 2. να προβαίνουμε στις κατάλληλες νομικές ενέργειες εναντίον οποιουδήποτε παραβιάζει, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, τον νόμο ή τους παρόντες Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της αναφοράς του χρήστη στις αρχές επιβολής του νόμου.
 3. κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς περιορισμό, να αρνηθούμε, να περιορίσουμε την πρόσβαση ή τη διαθεσιμότητα, ή να απενεργοποιήσουμε (στον βαθμό που είναι τεχνολογικά εφικτό) οποιαδήποτε από τις Συνεισφορές σας ή μέρος αυτών.
 4. κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς περιορισμό, χωρίς προτέρα ειδοποίηση ή ευθύνη, να αφαιρέσουμε από τον Ιστότοπο ή να απενεργοποιήσουμε με άλλο τρόπο όλα τα αρχεία και το περιεχόμενο που είναι υπερβολικού μεγέθους ή με οποιονδήποτε τρόπο επιβαρύνουν τα συστήματά μας. και
 5. διαχειριζόμαστε διαφορετικά τον Ιστότοπο από τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί, για την προστασία των δικαιωμάτων και της ιδιοκτησίας μας και για τη διευκόλυνση της εύρυθμης λειτουργίας του.

14. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ενδιαφερόμαστε για το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων. Διαβάστε τη Δήλωση Απορρήτου μας εδώ. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τη Δήλωση Απορρήτου μας, η οποία είναι ενσωματωμένη στους παρόντες Όρους Χρήσης. Σας ενημερώνουμε ότι ο Ιστότοπος φιλοξενείται στην Ελλάδα. Εάν έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο από οποιαδήποτε άλλη περιοχή του κόσμου με νόμους ή άλλες απαιτήσεις που διέπουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και διαφέρουν από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, τότε μέσω της συνεχιζόμενης χρήσης του Ιστότοπου, μεταφέρετε τα δεδομένα σας στην Ελλάδα και συμφωνείτε για την επεξεργασία τους στην Ελλάδα.

15. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ

Αυτοί οι Όροι Χρήσης θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ ενώ χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΥΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΑΣΤΕ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΕΥΘΥΝΗ, ΝΑ ΑΡΝΗΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ), ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ ΚΡΙΝΟΥΜΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ, ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ. ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑ.

Εάν τερματίσουμε ή αναστείλουμε τον λογαριασμό σας για οποιονδήποτε λόγο, απαγορεύεται να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό με το όνομά σας, ένα ψεύτικο ή δανεικό όνομα ή το όνομα οποιουδήποτε τρίτου μέρους, ακόμη και αν ενεργείτε για λογαριασμό τρίτου. Εκτός από τον τερματισμό ή την αναστολή του λογαριασμού σας, διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε στις κατάλληλες νομικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της δίωξης αστικών, ποινικών και ασφαλιστικών μέτρων χωρίς περιορισμούς.

16. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε ή να αφαιρέσουμε τα περιεχόμενα του Ιστότοπου ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο κατά την απόλυτη κρίση μας χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία στον Ιστότοπό μας. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε το σύνολο ή μέρος του Ιστότοπου χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή του Ιστότοπου.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ο Ιστότοπος θα είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή. Ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε προβλήματα υλικού, λογισμικού ή άλλα προβλήματα ή να χρειαστεί να πραγματοποιήσουμε συντήρηση που σχετίζεται με τον Ιστότοπο, με αποτέλεσμα διακοπές, καθυστερήσεις ή σφάλματα. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να αναθεωρήσουμε, να ενημερώσουμε, να αναστείλουμε, να διακόψουμε ή με άλλο τρόπο να τροποποιήσουμε τον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο χωρίς προειδοποίηση προς εσάς. Συμφωνείτε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή ταλαιπωρία που προκαλείται από την αδυναμία σας να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε χρόνου διακοπής λειτουργίας του Ιστότοπου. Τίποτα σε αυτούς τους Όρους Χρήσης δεν θα ερμηνευθεί ότι μας υποχρεώνει να διατηρήσουμε και να υποστηρίξουμε τον Ιστότοπο ή να παρέχουμε τυχόν διορθώσεις, ενημερώσεις ή εκδόσεις σε σχέση με αυτόν.

17. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΣ

Οι όροι αυτοί διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Εάν ο τόπος μόνιμης διαμονής σας είναι στην ΕΕ, διαθέτετε επιπλέον την προστασία που σας παρέχεται από τις υποχρεωτικές διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας διαμονής σας. Η εταιρεία Παναγιώτης Κωνσταντινίδης & Σία ΕΕ και εσείς συμφωνείτε να υποβάλλεστε στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να διεκδικήσετε την υπεράσπιση των δικαιωμάτων σας προστασίας των καταναλωτών σε σχέση με αυτούς τους Όρους Χρήσης στην Ελλάδα ή τη χώρα της ΕΕ στην οποία διαμένετε.

18. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση από εδώ: Online Dispute Resolution Platform. Εάν θέλετε να επιστήσετε την προσοχή μας σε αυτό το θέμα, επικοινωνήστε μαζί μας.

19. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες στον Ιστότοπο που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις, συμπεριλαμβανομένων περιγραφών, τιμών, διαθεσιμότητας και διαφόρων άλλων πληροφοριών. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε τις πληροφορίες στον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

20. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΩΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΣΤΟΝ ΥΨΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ (1) ΛΑΘΗ Ή ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ, (2) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ, (3 ) ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ/Η ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ/Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ, (4) ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ, (5) , ΔΟΥΡΕΙΟΥΣ ΙΠΠΟΥΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΣΟΥΝ ΙΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ/Η (6) ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ Ή (7) ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΕΒΗ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ, ΜΕΤΕΔΩΣΕ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΛΛΙΩΣ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΑΙ Ή ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΣΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΔΗΜΕΝΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ, ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙOΔΗΠΟΤΕ BANNER Ή ΣΕ ΑΛΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΡΗ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟΥ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ.

21. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΕΙΣ ΟΥΤΕ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ή ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΟ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ, ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΑΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ ΣΕ ΟΣΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΔΩ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΙΧΑΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, Σ’ ΕΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΓΩΓΗΣ.

22. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Συμφωνείτε να υπερασπίζεστε και να αποζημιώνετε εμάς, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών μας και όλων των αντιπροσώπων, συνεργατών και υπαλλήλων μας, από και έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας, ευθύνης, αξίωσης ή απαίτησης, συμπεριλαμβανομένων των λογικών νομικών εξόδων, που μπορεί να γίνουν από οποιονδήποτε τρίτο λόγω ή που προκύπτουν από: (1) χρήση του Ιστότοπου. (2) παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης. (3) οποιαδήποτε παραβίαση των δηλώσεων και των εγγυήσεων σας που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης. (4) παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας· ή (5) οποιαδήποτε έκδηλη επιβλαβή ενέργεια προς οποιονδήποτε άλλο χρήστη του Ιστότοπου με τον οποίο συνδεθήκατε μέσω του Ιστότοπου. Παρά τα προαναφερθέντα, διατηρούμε το δικαίωμα, με δικά σας έξοδα, να αναλάβουμε την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος για το οποίο απαιτείται να μας αποζημιώσετε και συμφωνείτε να συνεργαστείτε, με δικά σας έξοδα, για την υπεράσπιση τέτοιων αξιώσεων. Θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να σας ειδοποιήσουμε για οποιαδήποτε τέτοια αξίωση, ενέργεια ή διαδικασία που υπόκειται σε αυτήν την αποζημίωση μόλις λάβουμε γνώση.

23. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Θα διατηρήσουμε ορισμένα δεδομένα που μεταδίδετε στον Ιστότοπο με σκοπό τη διαχείριση της απόδοσης του Ιστότοπου, καθώς και δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς. Παρ’ όλο που διατηρούμε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλα τα δεδομένα που μεταδίδετε ή που σχετίζονται με οποιαδήποτε δραστηριότητα που έχετε αναλάβει χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο. Συμφωνείτε ότι δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη προς εσάς για οποιαδήποτε απώλεια ή διαφθορά τέτοιων δεδομένων και παραιτείστε με το παρόν από οποιοδήποτε δικαίωμα δράσης εναντίον μας που ενδεχομένως προκύψει από οποιαδήποτε τέτοια απώλεια ή καταστροφή τέτοιων δεδομένων.

24. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Η επίσκεψη στον Ιστότοπο, η αποστολή email και η συμπλήρωση ηλεκτρονικών φορμών αποτελούν ηλεκτρονική επικοινωνία. Συναινείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες και συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, αποκαλύψεις και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά, μέσω email και του Ιστότοπου, πληρούν οποιαδήποτε νομική απαίτηση η εν λόγω επικοινωνία να είναι γραπτή. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΙΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ. Με το παρόν, παραιτείστε από οποιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση βάσει οποιωνδήποτε καταστατικών, κανονισμών, κανόνων, διαταγμάτων ή άλλων νόμων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία που απαιτεί πρωτότυπη υπογραφή ή παράδοση ή διατήρηση μη ηλεκτρονικών αρχείων ή για πληρωμές ή χορήγηση πιστώσεων με οποιοδήποτε άλλο μέσο παρά ηλεκτρονικά μέσα.

25. ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ

Εάν οποιοδήποτε παράπονο μαζί μας δεν επιλυθεί ικανοποιητικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Μονάδα Υποστήριξης Παραπόνων της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Καταναλωτών του Τμήματος Καταναλωτικών Υποθέσεων της Καλιφόρνιας εγγράφως στη διεύθυνση 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 ή τηλεφωνικά στα τηλέφωνα (800) 952-5210 ή (916) 445-1254.

26. ΔΙΑΦΟΡΑ

Αυτοί οι Όροι Χρήσης και τυχόν πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύονται από εμάς στον Ιστότοπο ή σε σχέση με τον Ιστότοπο αποτελούν τη συνολική συμφωνία και κατανόηση μεταξύ εσάς και εμάς. Η αδυναμία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων Χρήσης δεν θα λειτουργεί ως παραίτηση από τέτοιο δικαίωμα ή διάταξη. Αυτοί οι Όροι λειτουργούν στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο. Μπορούμε να εκχωρήσουμε οποιοδήποτε ή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας σε άλλους ανά πάσα στιγμή. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, καθυστέρηση ή αδυναμία ενεργειών που προκαλείται από οποιαδήποτε αιτία πέρα από τον εύλογο έλεγχό μας. Εάν οποιαδήποτε διάταξη ή μέρος μιας διάταξης των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, αυτή η διάταξη ή μέρος της διάταξης θεωρείται ότι μπορεί να διαχωριστεί από τους παρόντες Όρους και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστικότητα οποιουδήποτε υπολοίπου Όρων. Δεν υπάρχει καμία κοινοπραξία, εταιρική σχέση, σχέση εργασίας ή αντιπροσωπείας που δημιουργήθηκε μεταξύ εσάς και εμάς ως αποτέλεσμα αυτών των Όρων Χρήσης ή της χρήσης της Ιστοσελίδας. Συμφωνείτε ότι αυτοί οι Όροι δεν θα ερμηνευθούν εναντίον μας λόγω της σύνταξής τους. Με το παρόν, παραιτείστε από κάθε άμυνα που μπορεί να έχετε με βάση την ηλεκτρονική μορφή αυτών των Όρων και την έλλειψη υπογραφής από τα μέρη του παρόντος για την εκτέλεση αυτών των Όρων Χρήσης.

Υπηρεσίες Real-time Υποτίτλων και Μετάφρασης

Λάβετε υπόψιν ότι οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν real-time υπότιτλους και μεταφράσεις, οι οποίες βασίζονται στην τεχνολογία αναγνώρισης ομιλίας. Ενώ προσπαθούμε να διασφαλίσουμε το υψηλότερο επίπεδο ακρίβειας, ορισμένα σφάλματα και ανακρίβειες ενδέχεται να προκύψουν λόγω διαφόρων παραγόντων, όπως ο θόρυβος του περιβάλλοντος, η διάλεκτος, η αργκό και οι τεχνικοί περιορισμοί. H Evenly δεν εγγυάται την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την πληρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσω της υπηρεσίας real-time υποτίτλων ή μετάφρασης και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για απώλειες ή ζημιές οποιουδήποτε είδους που προκαλούνται από σφάλματα, παραλείψεις ή ανακρίβειες σε οποιαδήποτε μετάφραση ή μεταγραφή. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε αυτούς τους περιορισμούς.

Κατανομή και χρεώσεις υπέρβασης διάρκειας κλήσης

Στα πακέτα συνδρομής σας στην Evenly, υπάρχουν δύο κατηγορίες διάρκειας κλήσεων:

1. Λεπτά Απλής Κλήσης: Αυτά είναι το σύνολο των λεπτών κλήσεων που παρέχονται στο πακέτο σας. Τα Λεπτά Απλής Κλήσης μπορούν να αξιοποιηθούν σε κάθε τύπο κλήσης που διενεργείται μέσω της Evenly, με ή χωρίς επιπρόσθετες υπηρεσίες (π.χ. συμμετοχή διερμηνέα).

2. Λεπτά Κλήσης με Διερμηνεία: Αυτά αποτελούν υποσύνολο των Λεπτών Απλής Κλήσης, το οποίο παρέχεται σε κλήσεις στις οποίες αιτείται διερμηνεία. Ο αριθμός των Λεπτών Κλήσης με Διερμηνεία συμπεριλαμβάνεται, δεν προστίθεται στο σύνολο των Λεπτών Απλής Κλήσης.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι στο πακέτο Essential, έχετε υπόλοιπο 100 Λεπτά Απλής Κλήσης και 15 Λεπτά Κλήσης με Διερμηνεία. Εάν καταναλώσετε και τα 100 λεπτά σε Απλές Κλήσεις (δηλ. χωρίς διερμηνεία), τότε δεν θα μπορείτε να κάνετε χρήση των 15 λεπτών Κλήσης με Διερμηνεία που σας παρέχει το πακέτο.

Πρόσθετες Xρεώσεις Κλήσεων: Εάν υπερβείτε τα λεπτά Απλής Κλήσης ή Κλήσης με Διερμηνεία που παρέχονται στο πακέτο σας, θα μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία με επιπλέον χρέωση. Η χρέωση για επιπλέον λεπτά Απλής Κλήσης και Κλήσης με Διερμηνεία ποικίλλουν ανάλογα με το πακέτο και υπόκεινται σε αλλαγές. Οι χρεώσεις αυτές θα σας κοινοποιηθούν μέσω email στη διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συνδρομή σας.

Μηνιαίο Όριο Χρέωσης: Υπάρχει ένα μηνιαίο ανώτατο όριο χρέωσης για τα επιπλέον λεπτά Απλής Κλήσης ή Κλήσης με Διερμηνεία. Στην περίπτωση που φτάσετε αυτό το όριο, η δυνατότητά σας να χρησιμοποιείτε Evenly ενδεχομένως να τεθεί προσωρινά σε παύση. Το ακριβές όριο υπόκειται σε αλλαγές και θα σας κοινοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο όπως οι Πρόσθετε Χρεώσεις Κλήσεων.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, τυχόν αλλαγές στις χρεώσεις για επιπλέον λεπτά κλήσεων ή στο μηνιαίο όριο χρέωσης θα σας κοινοποιούνται εκ των προτέρων, παρέχοντάς σας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε για να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά την υπηρεσία.

27. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Για να επιλύσετε ένα παράπονο σχετικά με τον Ιστότοπο ή για να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:

Παναγιώτης Κωνσταντινίδης & Σία Ε.Ε.
Κύπρου 22
Αθήνα, 15669
Ελλάδα
Τηλέφωνο: (+30) 2110130300
Email: legal@evenly.care